28.
  • Name: IMG_4313 - Version 2
  • Keywords: California Poppy, Figueroa Mountain, Thistle Sage - Salvia carduacea