53.
  • Name: IMG_4473
  • Keywords: California Poppy, Figueroa Mountain, Lupine