52.
  • Name: IMG_4465 - Version 2
  • Keywords: California Poppy, Figueroa Mountain, Lupine