28.
  • Name: IMG_4813
  • Caption: Wild Turkey Meleagris gallopavo
  • Keywords: Paradise Reserve, Wild turkey